Mensen kunnen om verschillende redenen worden uitgesloten van (volwaardige) deelname in de kerk. Uitsluiting van mensen in de kerk kan en mag niet bestaan en ik zal mij altijd blijven inzetten om dit onrecht te bestrijden.

-Mariet Baaij-

Eerste Lotgenotendag voor mensen die een (reformatorische) kerk hebben verlaten

Op zaterdag 14 oktober 2023 is het zover: dan vindt de eerste Lotgenotendag  plaats in het Huis van Gebed te Nijkerk

Mariët Baaij van How to Overcome Church Hurt, nodigt mensen van harte uit die korter of langer geleden een kerk hebben verlaten. 

Tijdens deze bijeenkomst zal door een expertpanel, Mariët Baaij van How to Overcome Church Hurt, Larinda Bok- van der Voet van Hoogbegaafdexpert® en Nic Oosterveer van Thuisvaart, worden ingegaan op de gevolgen van kerkverlating, het bouwen aan identiteit en het omgaan met rouw en verlies.

Het blijkt dat deze groep kerkverlaters behoefte heeft aan onderling contact waarbij erkenning en herkenning centraal staat. Deze dag biedt een unieke kans voor mensen die een kerk hebben verlaten. Dit contact geeft hen de mogelijkheid om met gelijkgestemden te delen wat de gevolgen zijn geweest en wat het hen heeft gebracht. Wat samen gedeeld wordt, is een stuk verleden, kerkelijke opvoeding, kerkpijn, gemis,rouw en verlies. 

Op deze dag zullen er in de ochtend lezingen worden gegeven waarna er in het middagprogramma workshops kunnen worden gevolgd. Het delen van verhalen kan daarbij ook bemoedigend werken. 

Lezingen en workshops

Mariët Baaij: Kerkverlating, kerkpijn en de gevolgen in het dagelijkse leven;

Larinda Bok: Identiteitsontwikkeling na krachtige emotionele keuzes;

Nic Oosterveer: Rouw en verlies bij kerkverlating.

  • Presentatie: How to Overcome Church Hurt
  • Datum: zaterdag 14 oktober 2023 van 10.00 tot 16.00 uur
  • Locatie:  “Huis van Gebed”, Catharinastraat 3, 3861 BP Nijkerk. 
  • Kosten: € 55,00 (inclusief lunch)

Wil je er bij zijn? Meld je per mail aan bij How to Overcome Church Hurt. Of klik op de aanmeldknop.(info@overcomingchurchhurt.eu

Diensten

Externe vertrouwenspersoon

Een veilige werkplek is voor ons allemaal belangrijk. Het is ook een plek waar we meerdere dagen per week aanwezig zijn en waar dus een

 

Trainingen

Mariët verzorgt trainingen voor kerken, werkgevers, particulieren, instellingen en groepen. De trainingen die zij oa. verzorgt:

 

Spreker

Mariët is in te huren als spreker. Zo spreekt zij in kerken en voor groepen over de onderwerpen kerkpijn, kerkverlating, LHBTQ+ in de kerk en op werk.

Begeleider

Mariët begeleidt (aanstaande) kerkverlaters in hun proces naar heling en herstel. Soms is een luisterend oor ook voldoende. Mensen met kerkpijn kunnen hun verhaal

Heb je ooit kerkpijn ervaren? In mijn praktijk heb ik zoveel vormen van kerkpijn gezien. Mensen die uitgesloten worden, veroordeeld en beoordeeld. Weggestuurd zijn of zij die opeens als probleemgeval op de tafel bij de kerkenraad terecht komen. 

Iemand die gescheiden is en wordt veroordeeld. Of mensen die horen dat zij zullen branden in de hel omdat zij anders zijn, anders denken. Mensen die niet bijbelgetrouw gevonden worden, geen echt geloof hebben of niet gelovig genoeg zijn.

Mannen en vrouwen die niet alleen de kerk hebben moeten verlaten maar die daarbij ook het hele sociale netwerk zijn kwijtgeraakt.

Ik heb zoveel wonden gezien, zoveel vertrapte harten. Eén van de problemen die mij het meest raakt, is wanneer een kerkleider, die een gezaghebbende positie heeft, iemands kijk op God vernietigt en vertrapt. De gevolgen voor iemand zijn zeer pijnlijk en ingrijpend.

Kerkpijn kan je tot op het bot snijden. Velen hebben jaren later nog klachten en moeite met de eigen identiteit. Anderen worstelen met allerhande pijnpunten en hebben moeite zich te verhouden tot mensen.

Vaak hoor ik dat mensen in hun pijn zijn gaan twijfelen aan de kerk, aan God en vragen zij zich af wie God is en of de bijbel wel waar is.

Bovendien kan pijn in de kerk schade toebrengen aan het zelfbeeld, eigenwaarde en zelfvertrouwen.

Kerkpijn kan traumatisch zijn en het proces tot herstel is niet altijd even makkelijk. Maar er is hoop, herstel is mogelijk. Ja,
het is zelfs mogelijk om kerkpijn vrij te leven. Wil je er meer over weten? Klik door. Voor meer informatie kun je contact opnemen met How to Overcome Church Hurt.

 

‘Religion is like a knife: you can either use it to cut bread, or stick it in someone’s back’.

Desmond Tutu