Begeleider

 

Mariët begeleidt (aanstaande) kerkverlaters in hun proces naar heling en herstel. Soms is een luisterend oor ook voldoende. Mensen met kerkpijn kunnen hun verhaal delen. (individueel en in groepsverband) Mariët is ook inzetbaar als spreekbuis/mediator naar de kerkenraad, voorganger, leiding of werkgever. Zij zet zich in voor een gezond klimaat in de kerk en op het werk. Omdat het maatwerk is, zal er een individueel pad worden gekozen en zo nodig wordt er doorverwezen naar coaching of therapeuten waar mee samen wordt gewerkt.