Externe vertrouwenspersoon.

 

Een veilige werkplek is voor ons allemaal belangrijk. Het is ook een plek waar we meerdere dagen per week aanwezig zijn en waar dus een groot gedeelte van ons leven zich afspeelt. In veel gevallen wordt deze plek als veilig ervaren en hopelijk gaan veel mensen met plezier naar hun werk en komen ze ook weer met een fijn gevoel naar huis.

Maar soms gaat het op de werkvloer mis en kan er sprake zijn van een verziekte werksfeer, discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie en/of geweld of pesten, de ongewenste omgangsvormen. Deze zaken kunnen van grote invloed zijn op het geestelijk en- lichamelijk welbevinden van een werknemer.

Ook kunnen er zaken rondom integriteit spelen en is iemand getuige van een misstand of van een EU- schending.

Daarnaast kan in de kerk er ook sprake zijn van ongewenste omgangsvormen, ja kan er zelfs sprake zijn van misstanden.

Om ongewenste omgangsvormen te voorkomen of niet verder te laten escaleren heeft zij zich als externe vertrouwenspersoon geschoold. Zij noemt zichzelf dan ook: “De externe vertrouwenspersoon voor in de kerk en op het werk.”

Wil je praten met een externe vertrouwenspersoon, je hart luchten of routes verkennen die zouden kunnen leiden naar een oplossing, schroom niet om Mariët Baaij te benaderen. Zij is een onafhankelijk gecertificeerd vertrouwenspersoon en op de hoogte van de juridische kaders, kerkrecht, burgerlijk recht en van de relevante kennis.

Werkgevers kunnen haar onder andere  benaderen voor het geven van voorlichting op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting, Bijbelse waarden en normen versus het burgerlijk recht/Arbo-wetgeving en inclusiviteit op de werkvloer. Ook geeft zij gevraagd en ongevraagd advies aan bestuurders en management.