Een reformatorische kerk verlaten brengt verlies en rouw met zich mee….

 

Als je bent opgegroeid in een reformatorische kerk dan ben je met die lifestyle opgegroeid. Je leert al jong (al dan niet bewust) dat je bij dat collectief hoort en dat je je ook als zodanig behoort te gedragen. Je zit met kinderen in de kerk die ook bij je in de klas zitten, in elk geval zit je met hen op dezelfde refoschool, je groeit mee van zondagschool, naar jongens/meisjesclubs, catechisatie, jeugdclub, koor, belijdeniscatechisatie en je vindt je partner in de kerk/op een refovakantiekamp oid, trouwt, krijgt kinderen (als God het wil) en de cyclus begint weer overnieuw.

Stereotype, dat wel, maar in veel gevallen gaat het zo. Iedereen kent elkaar, iedereen kent zijn/haar plek en de kerkenraad houdt de boel in de gaten en zorgt er voor dat iedereen de zuivere leer van de bijbelgetrouwe christenen uitdraagt.

Maar wat nou als jij vrijwillig of gedwongen de kerk verlaat. Je kunt je niet (meer) vinden in de leer, je vindt een partner over een (kerkelijke) grens of je wordt uit het nest geduwd omdat je er niet meer bij mag horen.

In alle gevallen brengt het rouw en verlies met zich mee. Verlies om wat was, verlies om (tijdelijk) nergens meer bij te horen, verlies om niet meer volwaardig deel te zijn van een familie. Verlies omdat ze je niet meer serieus nemen, of omdat ze je wel zien maar zonder iets te zeggen voorbij lopen. Het negeren van jou en jouw gevoelens, jouw zijn, kan verlies met zich mee brengen en er is een tijd van rouw nodig om te kunnen verwerken wat er is gebeurd en je eigen identiteit te kunnen vinden.

En ja, ik hoor van zoveel mensen dat dit verlies pijn doet en men niet precies weet waar het zit en wat er voor nodig is om te herstellen en deze pijn om te zetten in kracht.

Om jou duidelijkheid te geven wordt op 17 en 18 november 2023 in Lisse een tweedaagse (fysieke) training gegeven over Kerkpijn en Verlies. Dit zal een aftrap zijn naar meerdere trainingen voor specifieke groepen. Nic Oosterveer van Thuisvaart en ik nemen je mee door de pijnlijke momenten en leren we je hoe je deze situatie om kan buigen naar een krachtige versie van jezelf.

Snel hoor je meer van deze trainingen die een waardevolle toevoeging kunnen zijn op jouw persoonlijke leven. Ook hulpverleners zijn van harte welkom. Het is ook mogelijk om deze trainingen op locatie te komen geven. Vraag gerust naar de mogelijkheden.