Mag de kerkenraad de gang naar de burgerlijke rechter blokkeren.

 

Een vraag die mij regelmatig wordt gesteld. Er is een geschil tussen een kerklid en de kerkenraad. Het kerklid wenst de burgerrechter in te schakelen om duidelijkheid te krijgen. Of het kerklid heeft de burgerlijke rechter al middels een kort geding/voorlopige voorziening of bodemprocedure ingeschakeld.
Kerkrecht of burgerlijk recht
Soms stappen gemeenteleden naar een burgerlijke rechter. Allereerst zal deze rechter partijen naar de kerkelijke rechtsgang verwijzen, tenzij dit kerkrecht botst met het Burgerlijk recht. Artikel 2.2 van het Burgerlijk Wetboek (2) is daar duidelijk over. Met andere woorden; kerkrecht gaat altijd voor het burgerlijk recht tenzij het in strijd is met de wet. De burgerlijke rechter zal altijd marginaal toetsen maar kan zeker ook vonnis wijzen als er in strijd gehandeld is met de wet.
Grondwet en EVRM
Artikel 17 van de Grondwet stelt dat niemand tegen zijn wil kan worden afgehouden van de rechter die wet hem toekent. Artikel 6 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) stelt dat alle burgers recht hebben op een eerlijk proces. Dit houdt in dat iedereen toegang heeft tot toetsing van een burgerlijk rechter.
Mag de kerkenraad de weg naar de burgerlijke rechter blokkeren.
Soms zie je dat kerkenraden de weg naar de burgerlijke rechter proberen te blokkeren. Dit kan gebeuren op twee manieren. Enerzijds door te wijzen dat alleen het kerkrecht gevolgd kan worden en anderzijds de Bijbel en gemeenteleden in te zetten of te gebruiken om mensen de gang naar de burgerlijk rechter te ontmoedigen. Ik noem dat misleiding en manipulatie. Het mag dus niet. Iedereen heeft het recht om de burgerlijk rechter in te schakelen.
Loop je hier tegen aan? Schakel mij in om je te helpen en een steun in je rug te zijn