Pesten in de kerk..


Het komt voor dat er in kerken behoorlijk wordt gepest. Toch wordt dit pesten door de pesters en hun “slachtoffers” vaak niet als zodanig ervaren en benoemd.

Pesten is een vorm van agressie waarbij het de bedoeling is een ander pijn te doen. Denk maar eens terug aan je lagere schooltijd. Wat kon het pijn doen als je het mikpunt werd van pesten. Ik heb zelf geen ervaring met pesten maar ik heb gezien wat het met iemand deed als hij/zij telkens weer weer gepest, niet mee mocht doen, werd gekleineerd of fysiek werd belaagd.

Dit soort gedrag komt helaas ook in de kerk voor. Zo kan het gebeuren dat mensen worden buitengesloten, niet als oprechte en bijbelgetrouwe medebroeders/zusters worden gezien, gescheiden, gevaccineerd zijn en daardoor altijd maar weer beproefd en vermaand worden. Dan kan, onder het mom van het volgen van de Bijbel, overgaan in pesten.

Als een (grote) groep van de kerkleden zich tegen je gaat keren omdat je een bepaalde beslissing hebt genomen die volgens de anderen niet in lijn is met de leer kan het zijn dat dit overgaat in pesten zoals buitensluiten, negeren, of tot vervelens toe waarschuwen, beproeven en vermanen.

Pesten kan zover gaan dat er kerkpijn ontstaat en de kerk gaat behoren tot een onveilige plek. En bij wie kun je dan terecht, is er een pestprotocol, is er een vertrouwenspersoon bekend bij wie je je veilig voelt.

Weet dat je ook terecht kun bij externe vertrouwenspersonen. Wordt je gepest in de kerk? Ken je iemand die wordt gepest in de kerk? Ik kan meedenken aan een oplossing, juist ook omdat ik buiten de kerk sta, maar wel de taal spreek van veel kerken en begrijp wat de er in kerken kan spelen. Dat maakt mij onafhankelijk in mijn rol als vertrouwenspersoon. Neem vrijblijvend contact met me op als je er meer van wilt weten.