Preventie van ongewenst gedrag in de kerk en op het werk.


Vertrouwenspersonen worden vaak pas ingeschakeld als er een melding of klacht is. In deze gevallen wordt er dan pas aan de bel getrokken. Veel kerkleden weten niet voldoende wanneer ze aan de bel moeten trekken en werknemers worden niet altijd op de hoogte gebracht van de rol van de (externe) vertrouwenspersoon.

Mijn positie als vertrouwenspersoon is vooral proactief. Door de aan te geven waar het in de kerk en op het werk mis kan gaan, voorlichting te geven en bekendheid te genereren, kan er veel ruis worden weggehaald en daarmee dus ongewenst gedrag worden voorkomen.

Zie ons als tussenpersoon in een kerk en haar leden, op het werk en de werknemers. Iemand die bescherming kan bieden door vertrouwelijkheid te waarborgen.

Ongewenst gedrag komt ook in kerken veelvuldig voor. De moeilijkheid is echter dat mensen ongewenst gedrag van dominees, voorgangers en kerkbestuur zijn gaan accepteren omdat deze mensen vaak als mannen van God worden gezien en zij zullen het wel weten. Er kan ook angst spelen om zelf in een negatief daglicht komen te staan. In veel gevallen stappen mensen pas naar voren als de boel volledig is geëscaleerd.

Waarom zou je niet eerder aan de bel trekken. Eerder, ook al is er twijfel, vragen of een (extern) vertrouwenspersoon meekijkt naar de ontstane situatie en advies inwinnen kan veel problemen voorkomen.

In sommige kerken worden de leden weggehouden van vertrouwenspersonen, intern of extern, en krijgen ze geen toegang tot het burgerlijk recht. Juist in deze situaties is het noodzaak om alert te zijn. Iedere burger, ieder kerklid heeft het recht om zelf (juridisch) advies in te winnen.

Heb je te maken met ongewenst gedrag, of zijn er misstanden in de kerk of op het werk? Laat het niet gebeuren en neem contact op met een vertrouwenspersoon. Hij/zij luistert naar je verhaal en zoekt samen met je naar een oplossing.