De maatstaaf van mijn geloofsleven

Wat is nu eigenlijk de maatstaf van mijn geloofsleven….. Dat is een vraag die veel christelijke LHBTQ+ mensen stellen. Is dat naast wie je in bed ligt of is dat het geloofsleven zelf. Gisteren was ik aanwezig op de studiedag Verbonden voor het leven. Daar werd...

Het eerste jaar

Het eerste jaar van How To Overcome Church Hurt. Begin 2022 begon HTOCH een gezicht te krijgen en ben ik aan de slag gegaan. Vanuit een hutje op de hei ben ik begonnen met zichtbaar zijn. Met enige regelmaat kwam ik in de media en kwam er ook media-aandacht voor het...

Brief aan de gereformeerde gemeente

Brief aan de Gereformeerde Gemeente. Ook ik heb een coach die met me meedenkt, mij vooral laat denken, die me laat voelen, me laat reflecteren en me laat zoeken in mijn hart. Van haar kreeg ik de opdracht om een afscheidsbrief te schrijven aan de kerk van mijn jeugd....

Excuus aan de niet christelijke lezer

Excuses aan de (niet) christelijke lezer, Een tijd lang volg ik berichten van christelijke mensen op platforms op social media. Onderwerpen die er toe doen en waar christenen op reageren. Niet zelden worden (niet) christelijke mensen met de grond gelijk gemaakt,...

Als de dominee je de hel in praat

Als de dominee je de hel in praat… Ik zie het voor me, christelijke LHBTQ+ mensen die ontmoedigd worden door dominees die zich op het standpunt stellen dat praktiserende LHBTQ+ niet in het koninkrijk van God zullen worden toegelaten. Met andere woorden, hier is...

Ik sta op

Ik sta op Inmiddels ligt kerkpijn op de tafel en is het een begrip geworden in de kerk, maar ook buiten de kerk. Als je wilt, kun je er om heen, kun je het wegwuiven in de zin van “ik herken het niet, dus is het er niet”. Of “mensen zoeken aandacht...